1. Ηλικα οδηγο: Ελχιστο ριο ηλικας 23 ετν.
2. ¶δεια οδγησης: Ο οδηγς πρπει να χει Ελληνικ Ευρωπακς νωσης ΔΙεθν δεια που να χει εκδοθε πριν απ να χρνο τουλχιστον.
3. Ελχιστος χρνος μσθωσης: να 24ωρο (1 ημρα). Κθε επιπλον ρα χρενεται με το 1/5 της ημρας. Η μτρηση των χιλιομτρων αρχζει και τελεινει απ τα γραφεα της εταιρεας μας.
4. Τροχαες παραβσεις: Τα πρστιμα απ τροχαες παραβσεις και οι συνπειες απ διοικητικς κυρσεις επιβαρνουν τον μισθωτ.
5. Βενζνη: Πληρνεται απ τον μισθωτ.
6. Φροι: Φ.Π.Α. 19% στο σνολο του λογαριασμο, πληρνεται απ τον μισθωτ.
7. Εγγηση: Ο μισθωτς πρπει να εναι κτοχος πιστωτικς κρτας αναγνωρισμνων συμβεβλημνων με την εκμισθτρια εταιρεα ιδρυμτων.
8. Μισθσεις για ταξδια εκτς συνρων: Ο μισθωτς πρπει να χει γγραφη γκριση της BAZAAR.
9. Μεταφορ με πλοο: Επιτρπεται μνο με γγραφη δεια της BAZAAR.
10. Παρδοση-Παραλαβ: Δωρεν στα γραφεα της εταιρεας μας. Στα ξενοδοχεα μσα στην πλη 10 euro και στα προστια 20 euro. Εκτς πλεως ο μισθωτς χρενεται με 0,30 euro το χιλιμετρο για τις κατηγορες Α, Β, Β1, C, D και 0,50 euro για λες τις λλες κατηγορες. Για παραδσεις παραλαβς μετ τις ρες λειτουργας του γραφεου (21.00-8.00) χρωση 25 euro. Για παραδσεις παραλαβς στα λιμνια στο αεροδρμιο συμβουλευθετε τον αυτματο μηχανισμ κοστολγησης στην ιστοσελδα μας.
11. Αλλαγς του τπου αυτοκιντου: Η εταιρεα διατηρε το δικαωμα να αλλξει τον τπο του αυτοκνητου σε ειδικς περιπτσεις.
12. Παιδικ καθσματα αλυσδες χιονιο: Διατθενται μνο μετ απ κρτηση και με χρωση 5 euro ημερησως.
13. GPS: 10 ευρ ημερησως για 1 ημρα, 15 για 2 ημρες, 20 για 3 ημρες και 5 ευρ απ 4 ημρες και νω. Μγιστη χρωση 70 ευρ

 

Ασφαλιστικς καλψεις
1. Οι ενοικιαστς των αυτοκιντων της BAZAAR εναι ασφαλισμνοι:
α) Για θνατο σωματικς βλβες τρτων (εξαιρουμνων των επιβατν του αυτοκιντου της BAZAAR) μχρι 500.000 euro.
β) Για υλικς ζημις τρτων (εξαιρουμνων των αυτοκιντων της BAZAAR) μχρι 100.000 euro.
γ) Για το αυτοκνητο της BAZAAR απ πυρκαγι.
δ) Για ζημις στο ενοικιαζμενο αυτοκνητο ο πελτης ευθνεται μχρι και την συνολικ αγοραστικ αξα του αυτοκιντου κατ την χρση του ατυχματος.
2. Απαλλαγ ευθνης ζημιν (C.D.W.): Ο ενοικιαστς οδηγς, εν επιθυμε απαλλσσεται απ την ευθνη για τυχν ζημι που θα προκαλσει στο αυτοκνητο, εφ' σον δεχθε τους ρους του συμβολαου μας με την υπογραφ του και καταβλλει (με απαλλαγ 300 euro) 11 euro την ημρα για τις κατηγορες A, A1, B, B1, C, (με απαλλαγ 400 euro) 15 euro την ημρα για τις κατηγορες D, E, H, D1, W, N, F και (με απαλλαγ 500 euro) 17 euro την ημρα για τις κατηγορες S, T, G, J, L, L1. Απαρατητη προπθεση η οδγηση σμφωνα με τον κδικα οδικς κυκλοφορας. ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ, ΤΟ ΠΑΜΠΡΙΖ ΚΑΙ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, OYTE AΠO THN F.D.W. (ΠΛHPH AΣΦAΛEIA)
3. Πλρης ασφλεια (F.D.W.): Με την καταβολ 5 euro την ημρα για τις κατηγορες A, A1, B, B1, C, ο ενοικιαστς απαλλσσεται απ τα 300 euro, 7 euro την ημρα για τις κατηγορες D, E, H, D1, W, N, F, ο ενοικιαστς απαλλσσεται απ τα 400 euro, 10 euro την ημρα για τις κατηγορες S, T, G, J, L, L1, ο ενοικιαστς απαλλσσεται απ τα 500 euro.
4. Ασφλεια Κλοπς (T.W.): Ο ενοικιαστς απαλλσσεται απ την ευθνη για την κλοπ του αυτοκιντου της BAZAAR ναντι της πρσθετης καταβολς για τις κατηγορες A, A1,B, B1,C 8 euro ημερησως, για τις κατηγορες D, D1, N, W, E, H, 10 euro ημερησως και για τις κατηγορες E, F, F1, G, L, L1 15 euro ημερησως.
5. Ασφλιση οδηγο και επιβατν (P.A.I.): Η ασφλεια του οδηγο και των επιβατν προσφρεται ναντι 3 euro την ημρα και καλπτει τον οδηγ και τους επιβτες για θνατο, ολικ μερικ ανικαντητα ως 6.000 euro και νοσηλεα ως 5.000 euro.